Първото зимно опръстеняване на гларуси

На 27.01.2014 г. бе извършено първото зимно опръстеняване на гларуси (Larus michahelis) с новата мрежа. Oпръстенени бяха 7 птици в първа зимна, две  птици втора зима и останалите 18 са възрастни индивиди. Една от възрастните птици бе облепена с нефтопродукти. В крака на една от миналогодишните птици имаше 6 калцирали съчми. Една от възрастните птица повърна качулата чучулига. Наблюдавахме птица с цветен пръстен К 637, която е опръстенена в гнездо на о. Св Иван през 2013 година. Улавянето се осъществи на сметище около гр.Бургас с участници Кирил Бедев, Руси Иванов и Константин Вълчев.