Чайките в България

България се срещат следните видове чайки: