Интересно наблюдение

На паркинг в търговски център „Изгрев“ в гр. Бургас е наблюдавана двойка гларуси, които упорито три дни се опитват да изградят гнездо на покрив на паркиран микробус. Естествено в първия работен ден микробусът напусна паркинга и двойката решава да продължи да строи друго гнездо на покрив на съседен микробус, съответно и той напусна паркинга. След три дни двойката успешно изгражда гнездо на островче с хидрант на самия паркинг и на 12.04.2024 г. е снесено едно яйце. Все по-често гларусите загнездват на необичайни места в градска среда.

Три дни по-късно двойката се сдоби с второ яйце и женската птица упорито загнезди въпреки интензивното движение на хора и  автомобили. През този период двойката  надстрояваше гнездото основно с разпилени  по паркинга използвани мокри кърпички.

Двадесет и първо поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на остров Св. Иван – Созопол

На 13.06.2020 г. се проведе двадесет и първото последователно опръстеняване на малките на жълтокраката  чайка (Larus michahellis)  в най-голямата естествена колония на остров Св.Иван, край гр. Созопол. Участниците в експедицията, опръстениха 695 малки, излюпени през тази година, с комбинации от цветни и метални пръстени.

От 2000 г. досега, са опръстенени над 9 000 малки с алуминиеви и над 4 100 малки със сини пластмасови пръстени, с комбинация от бели букви и цифри.

Резултатите от експедицията показват, че броят на гнездящите жълтокраки чайки на острова е между 900-1100 двойки. Гнездата са разположени основно в периферията на острова в ивица до 30 метра от крайбрежните скали. Във вътрешността, броят на гнездата е значително по-малък, поради гъста и висока растителност. Гнездовата колония  на остров Св. Иван на (Larus michahellis), съставлява 99% от гнездящите двойки в естествени хабитати в България.  Многократно по-голяма е числеността на гнездящите двойки по покриви на жилищни сгради по Черноморското крайбрежие  и големите градове във вътрешността на страната.

За седма поредна година на  острова гнезди средния корморан (Phalacrocopax  aristotilis). Средният корморан пристъпва към гнездене два месеца по-рано от жълтокраката чайка, още в началото на февруари. Гнездата на средния корморан са разположени на скални тераси по крайбрежните скали  в непосредствена близост до гнездата на жълтокраките чайки. Между двата вида не се наблюдава антагонизъм.

На острова се намира единствената колония  в България на заека подземник (Oryctolagus cuniculus ). Видът е интродуциран през 60-те години на миналия век. Въпреки високата численост на острова, жълтокраката чайка не оказва негативно влияние върху колонията на заека подземник, а се наблюдава значителен ръст на неговата численост.

За период от двадесет и една години тази е първата година, в която гнездата на жълтокраките чайки в югозападната колония на остров Св. Иван не са ограбени. Яйцата се изземват за консумация в дните преди Великден. Този неочаквано добър резултат за съжаление не се дължи на повишаване на екологичната култура на хората, а на студеното и ветровито време и високи вълни, непозволяващи посещение на острова в дните преди Великден. Този факт е и причина за рекордния брой от 695 опръстенени птици.

По традиция на всички спонсори и участници в експедицията се именува млада птица с комбинация от цветен и метален пръстен. При наблюдение на персоналните номера, притежателят ще бъде своевременно уведомен за местонахождението им. Чрез опръстеняването е установено, че чайките живеят до 36 години.

С радост съобщаваме за разчетен по време на експедицията на персонален номер KF68 на Й. Бедева, поставен през 2017 г. Намерен бе и пръстен  номер  K8T5 на Д. Алварадо, поставен през 2019 г.

От получените резултати се наблюдава тенденция на мигриращите птици в посока север. Наблюдения на наши опръстенени птици имаме от Румъния, Украйна, Русия и Унгария.

Опръстеняването на малките на жълтокраката чайка, не би било възможно за осъществяване без безкористната помощ на нашите спонсори и участници в експедицията, на които сърдечно благодарим.

Пръстените за опръстеняването през 2020 г. са закупени с финансовата подкрепа на нашите дарители:

Дарител№ на цветен пръстен
1Аманда СанчесKC01
2АннаKC24
3Валентин КатранджиевKA64
4Валери ВраджалиевK6T1
5Васил ДимитровK6S2
6Веселина РайковаK6L2
7Виктор ВасилевKBN4
8Владимир МладеновK02Z
9Долорес АлварадоKC00
10Елка ВраджалиеваK6S1
11Зденек ВацлавKB44
12Ивелина УзуноваK9F3
13Йовелина БедеваK9D3
14Константин ГосподиновK9J2
15Кристиян ЯневKB65
16Кристияна ПетроваKC18
17Любомир ПрофировKB16
18Любомир ЦветковKB81
19Магдалена ВълчеваK9S2
20Маргарита ЯневаKB56
21Минко МаджаровK9V4
22Неда ВелковаK7D1
23Пенчо ГеоргиевKA80
24Ралица ГеоргиеваK32L
25Роман УзуновK9L5
26СамуилKN13
27Селяй МехмедKBS6
28СианаKN56
29Стефан БрояновскиK9A0
30Яна ВелковаK6B8

Участници в експедиция 2020 г.

Кирил Бедев, Ивайло Димчев, Десислава Стефанова, Боян Мичев, Владимир Младенов, Зденик Хил, Николай Величков, Антон Ковачев, Долорес Алварадо, Минко Маджаров, Димитър Георгиев, Аманда Санчес, Пенчо Георгиев, Калин Мостров, Светослав Стоянов,   Димитър Драганов.

В края на тази опръстенителна кампания стартираме дейността по набиране на средства за закупуване на цветни пръстени за следващата 2021 година.

Всички събрани суми ще се използват само за закупуване на цветни пръстени.  


Двадесето поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на остров Св. Иван

ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАЙКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

  Двадесето поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на остров Св. Иван гр.Созопол.

Организатори: Група за изследване на чайките в България, полева екологична база „Атанасовско езеро“ ИБЕИ-БАН, Българска орнитологическа централа ИБЕИ-БАН.

На 08.06.2019 г. бе проведено двадесетото последователно опръстеняване на малките на жълтокраката чайка в най-голямата естествена колония на остров Св. Иван, край гр.Созопол. На 502 малки птици, излюпени през тази година, бяха поставени  комбинации от цветни и метални пръстени.

От 2000 г. досега са опръстенени над 8 500 малки с алуминиеви и над 3 500 малки със сини пластмасови пръстени с комбинация от бели букви и цифри.

Юбилейната двадесета поредна експедиция за опръстеняване с цветни пръстени на малките на жълтокраката чайка посвещаваме на тримата големи  Български  учени орнитолози, напуснали без време този свят през  2018 г.  Оставили след себе си множество научни публикации, създали свои школи от последователи  орнитолози и природолюбители.

  • Доц. дбн. Таню Манев Мичев – многократно участвал в опръстенителните експедиции на остров Св. Иван. През юни 2018 г. бе сред нас при опръстеняването и разчитането на пръстени. Благодарение на Таньо бе осигурено първото финансиране и закупуване на цветни пръстени, с които стартирахме опръстеняването  на чайки в България през 2013 г.
  • Проф. дбн. Димитър Николов Нанкинов – дългогодишен ръководител на Българска орнитологическа централа – ИБЕИ- БАН.
  • Доц. дбн. Антон Даракчиев – дългогодишен преподавател по орнитология в Пловдивския университет.

Тази дейност не би била възможна за осъществяване без безкористната помощ на нашите спонсори и участници в експедицията, на които сърдечно благодарим.

На всички спонсори и участници в експедицията ще бъде именувана млада птица с комбинация от цветен и метален пръстен. При наблюдение на персоналните номера, притежателят ще бъде своевременно уведомен за местонахождението им. Чрез опръстеняването е установено, че чайките живеят до 36 години.

Участници в експедиция 2019 г .

Кирил Бедев, Ивайло Димчев, Ралица Георгиева, Владимир Младенов, Поля Парашкевова, Милен Димитров, Ивайло Райков, Антония Райкова, Зденик Хил, Николай Величков, дбн. Виктор Василев, Антон Ковачев, Константин Вълчев, Десислава Стефанова, Руси Иванов, Долорес Алварадо, Боян Мичев.

В края на тази опръстенителна кампания стартираме дейността по набиране на средства за закупуване на цветни пръстени за следващата 2020 г.

Ако сте съпричастни на дейностите, свързани с изучаването на чайките в България и в частност с проучване на миграцията на птиците чрез опръстеняване  с цветни пръстени, станете наши спонсори.

Всички събрани суми ще се използват само за закупуване на цветни пръстени.

Пръстените за опръстеняването през 2019 г. са  закупени с финансовата подкрепа на нашите дарители:

Дарител № на цветен пръстен
1 Александър Иванов K8L5
2 Аманда Санчес K8J0
3 Анна K8V0
4 Антония Райкова K8C6
5 Борис Белчев K8K0
6 Валери Враджалиев K5J1
7 Виктор Василев K7L2
8 Виктор Райков K8B0
9 Владимир Младенов K8J4
10 Георги Зефиров K8L2
11 Димитър Георгиев K7S2
12 Димитър Димитров K7K8
13 Долорес Алварадо K8T5
14 Елка Враджалиева K8B1
15 Зденек Вацлав K7V4
16 Ивайло Райков K7P3
17 Иво Зефиров K8N8
18 Йовелина Бедева K7B1
19 Кирил Бедев K7T7
20 Киро 001 K6D7
21 Константин Вълчев K8L4
22 Красимир Желев K8B3
23 Магдалена Вълчева K7L3
24 Маргарита Митрева K8T0
25 Мартин Маринов K6L6
26 Минко Маджаров K7N2
27 Надежда Панова K8B7
28 Неда Велкова K7D4
29 Николай Величков K7N0
30 Пенчо Георгиев K6J6
31 Петър Враджалиев K8D1
32 Петя Вълчева K8T4
33 Ралица Георгиева K8P2
34 Роман Узунов K7C4
35 Самуил K5C1
36 Светослав Стоянов K7K1
37 Сиана K8C1
38 Стефан Браяновски K8J2
39 Чавдар Спасов K5B2
40 Яна Велкова K7C2
41 Янко Янков K8J9

[:]

Предстои двадесето поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на остров Св. Иван-Созопол.

ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАЙКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Двадесето поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на остров Св. Иван-Созопол.

Организатори: Група за изследване на чайките в България, полева екологична база „Атанасовско езеро“ ИБЕИ-БАН, Българска орнитологическа централа ИБЕИ-БАН.

 

През 2019 г. се навършат 20 години последователно опръстеняване на малките на жълтокраката  чайка в най-голямата естествена колония на остров Св.Иван, край гр. Созопол.

От 2000 г. досега са опръстенени над 8 000 малки с алуминиеви и над 3 000 малки със сини пластмасови пръстени с комбинация от бели букви и цифри. В рамките на дейността бяха поставени и първите крилометки на чайки в България.

Предварителните резултати показват тенденциозно разсейване – по западната половина на Черно море до Румъния, Украйна и по река Дунав. Значително по-малко са регистрациите по Турското крайбрежие на Черно море. Получените резултати задълбочават познанията ни за пространственото разпределение на този вид, за механизмите на разпространението на заразни и паразитни болести, за сигурността на полетите в авиацията, за опазването на редки и застрашени видове.

Предстои анализ на събраните данни и публикуване на научна статия.

От три години, съвместно с чайките, на острова гнезди с прогресираща численост средният (качулат) корморан. Съжителството на двата колониално гнездящи вида е обект на продължаващи в бъдеще изследвания.

Всичко това стана възможно благодарение на десетките участници в опръстенителните кампании и безкористните спонсори. На всички Вас сърдечно благодарим за усилията и средствата, без които тези дейности не биха били осъществими.

Набавянето на пръстените става със съдействието на Българската орнитологическа централа (БОЦ-ИБЕЙ-БАН). Заявява се пред ЕУРИНГ цветната схема, след което се поръчва изработването им със събраната от дарителите сума. За по-ниска стойност на поръчката, пръстените се заявяват ненавити. Членовете на Групата за изучаване на чайките и полева екологична станция „Атанасовско езеро“ ИБЕИ-БАН ги доработват в съответната цилиндрична форма. Това спестява почти 50% от стойността на пръстените.

Всички средства за транспорт до местата на опръстеняване, както и положения труд  се поемат от участниците.

Жълтокраката чайка не е застрашен вид и не влиза в обхвата на финансиране на редица фондации и европейски програми. Поради това средствата са събирани от дарители и са изразходвани само за закупуване на цветни пръстени.

През 2019 г. наши спонсори са:

Яна Велкова – София, Неда Велкова – София, Мартин – София, Мартин Маринов – София, Зденек Вацлав – Варна, Роман Узунов – Равда, Кирил Бедев – Бургас, Ивайло Райков – Варна, Минко Маджаров – Варна, Димитър Георгиев – Варна, Светослав Стоянов – Шумен, Димитър Димитров – Шумен, Магдалена Вълчева – София, Маргарита Митрева – София, Петър Враджалиев – София, Владимир Младенов – Бургас, Ралица Георгиева – Бургас,Константин Вълчев – Бургас, Красимир Желев – Бургас, Пенчо Георгиев – Бургас, Йовелина Бедева – Бургас, Стефан Браяновски – Бургас, Янко Янков – Котел, док.Виктор Василев – Шумен, Николай Величков – Шумен.

Юбилейната 20 поредна експедиция за опръстеняване с цветни пръстени на малките на жълтокраката чайка посвещаваме на тримата големи  български  учени орнитолози, напуснали без време този свят през 2018 г., оставили след себе си множество научни публикации, създали свои школи от последователи орнитолози и природолюбители.

  • Доц. дбн. Таню Манев Мичев – многократно участвал в опръстенителните експедиции на остров Св. Иван. През юни 2018 г. бе сред нас при опръстеняването и разчитането на пръстени. Благодарение на Таню бе осигурено първото финансиране и закупуване на цветни пръстени, с които стартирахме опръстеняването на чайки в България през 2013 г.
  • Проф.дбн. Димитър Николов Нанкинов – дългогодишен ръководител на Българска орнитологическа централа – ИБЕИ- БАН.
  • Доц. дбн. Антон Даракчиев – дългогодишен преподавател по орнитология в Пловдивския университет.

Тази година опръстеняването предвиждаме за 08.06.2019 г. събота, при подходящи атмосферни условия. При силен вятър, валеж и бурно вълнение отлагаме експедицията за първия подходящ ден, след тази дата.

Сборен пункт е пристанището на гр. Созопол в 7:30 ч. Всеки да носи минимум 2 литра вода на човек, шапка или каска. До острова и обратно се придвижваме с лодка. Цената е 10-15 лева на човек. Препоръчително е да носите стари дрехи и дълги панталони. Островът и тази година е обрасъл с високи магарешки тръни, което ще затрудни нашата работа.

Инструктажът за безопасност и поставяне на пръстените ще се извърши на острова.

Надяваме се да се видим на острова с добро настроение и с незабравими спомени от дейността ни.

С добри пожелания и благодарности от Групата за изследване на чайките в БЪЛГАРИЯ.

Съобщение

На 6.01.2019 г. е наблюдавана L.michahellis  с цветен пръстен K55F от Helen Beatrice в младежки парк Букурещ -Румъния. На 21.01.2019 г. на същото място птицата е заснета от Marius lana.
Птицата е опръстенена на 8.06.2014 г. на остров Св.Иван – гр .Созопол.

СЪОБЩЕНИЕ

За 2018 г.  L.michahellis  с крилометка 16/16 е наблюдавана 116 пъти. Това е птицата с най-много повторни наблюдения в България от създаването на Българска орнитолочична централа до момента. Крилометката е поставена през 2015г.

СЪОБЩЕНИЕ

[:bg]На 17.10.2018 г., на сметището на гр. Бургас е наблюдавана L.michahellis, нулева година с цветен пръстен К22D .

Птицата е наблюдавана от Ивайло Димчев. [:]

1 2 3