Опръстеняване на Larus michahellis на остров Свети Иван 2016

На 11 юни 2016 г. членове на Групата за изучаване на чайките в България проведе поредното седемнадесето опръстеняване на жълтоногата чайка Larus michahellis в най-голямата й гнездова колония на остров Свети Иван при Созопол. На левия крак на 310 млади птици бяха поставени сини пластмасови пръстени с бели надписи. На десния крак бяха сложени стандартни алуминиеви пръстени серия 5 с надпис „Bulgaria BAN SOFIA” и петцифрен номер.

В опръстеняването участваха специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) – БАН и Екологичната станция при резервата „Атанасовско езеро“: Кирил Бедев, Боян Мичев, Константин Вълчев, Руси Иванов, Антон Ковачев, Таню Мичев, както и орнитолози от Англия (Милко Димитров) и Франция (François Chaib).
Опръстеняването на жълтоногата чайка в България се осъществява съвместно с Българската орнитологична централа – ИБЕИ и Екотан ЕООД. Пръстените са закупени с финансовата подкрепа на природолюбители и специалисти –орнитолози, на които изказваме нашата благодарност.
Досегашните резултати показват, че жълтоногата чайка скита по Черноморското крайбрежие както на север (Румъния и Украйна), така и на юг (Турция). Оказва се ,че тя навлиза и във вътрешността на България и по Дунава до Будапеща.
Ако можете да разчетете и/или да фотографирате чайки с цветни пръстени, изпратете данните (дата, място, номер и Вашето име) на следните адреси: ring.bgs@gmail.com; www.gullsbg.org. По този начин ще подпомогнете изучаването на пространственото разпределение на този вид в България, на Балканския полуостров и Мала Азия.

Снимки

 

 

 13403751_10209874064596259_1467599629522053086_o13417453_10209874063156223_3648927647655537666_n

 

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ЖЪЛТОКРАКИ ЧАЙКИ И СРЕДНИ КОРМОРАНИ НА ОСТРОВИТЕ СВ. ИВАН И СВ. ПЕТЪР 2016

На 23 април 2016 г. беше проведено преброяване на гнездящите жълтокраки чайки (Larus michahellis) и средни корморани (Phalacrocorax aristotеlis) на островите Св. Иван и Св. Петър при Созопол. То беше осъществено от групата за изучаване на чайките в България с участници Руси Иванов, Константин Вълчев, Ивайло Димчев, Димо Шехларски, Боян Мичев, Йовелина Бедева и Кирил Бедев.

Получените резултати показват, че броят гнездящи  жълтокраки чайки на двата острова е между 850-1000 двойки. Гнездата са разположени основно в периферията на острова  в ивица до 30 метра от крайбрежните скали. Във вътрешността  му броят на гнездата е значително по-малък. Това е най-голямата естествена колония на този вид в България, съществуваща вероятно от векове.

Беше установено също, че в над 70% от гнездата има полимерни битови отпадъци, като найлонови торбички, презервативи и най различни опаковки. Те са били погълнати от птиците и в последствие повърнати като погадки. Натрупването на полимерни отпадъци в гнездата става постепенно в процеса на  мътене.

За трета поредна година на двата острова гнезди средния корморан (Phalacrocopax  aristotilis), като всяка година броят им се увеличава. Регистрираните двойки през 2016 г. са 40. Гнездата на средния корморан са разположени на скални тераси по крайбрежните скали  в непосредствена близост до гнездата на жълтокраките чайки. Между двата вида не се наблюдава антагонизъм. На този остров беше установено как двама възрастни събират гуано от птиците и как две деца, събират яйца с кошница.

Тревожен факт е, че за поредна година част от гнездата на жълтокраките чайки на островите Св. Иван Св. Петър  са ограбени. Яйцата се изземват за консумация в дните преди Великден. В недалечното  минало те са били чупени още на острова като незамътените са събирани в туби и са продавани на сладкарски  цехове. Най-пострадали са гнездата от колонията, разположени между двата пристана. В нея по-голямата част от люпилата са ограбени.

Събирането на яйца  нанася големи щети на птиците и е рисков фактор за здравето на хората. Контролът върху тази негативна практика би следвало да се засили от страна на РИОСВ-Бургас и община Созопол, още повече, че островите Св. Иван и Св.Петър са обявени за защитена местност със Заповед №1065 от 24.11.1993 г. (промяна в площта – увеличаване със Заповед №РД-855 от 07.11.2006, промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-855 от 07.11.2006 г.). Необходимо е заповедта да бъде допълнена с текст, изрично забраняващ събирането на яйца от жълтокраки чайки, тъй като гнездовата им колония има голяма консервационна значимост, а видът  не е защитен по ЗБР.

 

Съобщение

На 08.09.2015 г.  в местност Болата-Калиакра e наблюдавана млада птица първа година L.cachinnans с жълт цветен пръстен с черни букви. Пръстена е с инициали НСС01 на левия крак.

Първото зимно опръстеняване на гларуси

На 27.01.2014 г. бе извършено първото зимно опръстеняване на гларуси (Larus michahelis) с новата мрежа. Oпръстенени бяха 7 птици в първа зимна, две  птици втора зима и останалите 18 са възрастни индивиди. Една от възрастните птици бе облепена с нефтопродукти. В крака на една от миналогодишните птици имаше 6 калцирали съчми. Една от възрастните птица повърна качулата чучулига. Наблюдавахме птица с цветен пръстен К 637, която е опръстенена в гнездо на о. Св Иван през 2013 година. Улавянето се осъществи на сметище около гр.Бургас с участници Кирил Бедев, Руси Иванов и Константин Вълчев.

1 2 3