Съобщение

На 12 май 2017 г., за втора поредна, година беше извършено маркиране на жълтокраката чайка Larus michahellis в най-голямата гнездова колония на остров Свети Иван при Созопол. На 5 възрастни птици бяха поставени зелени пластмасови крилометки, с вдълбани бели цифри, от членове на Групата за изучаване на чайките. Те бяха придружавани от доброволци и биолози от Австрия, Белгия, Германия, Чехия и България. По време на престоя на групата на острова, времето беше облачно, без вятър и дъжд и с температура на въздуха около 20о С. Бяха наблюдавани 20 възрастни птици с цветни пръстени.
С поставените през миналата година, крилометките общо стават 10 броя. А от 2000 г. досега са опръстенени общо 7 000 малки с алуминиеви и над 2 000 малки със сини пластмасови пръстени с комбинация от бели букви и цифри. За отбелязване е фактът, че най-дълго регистрираната чайка с метален пръстен е 37 години. Предварителните резултати показват относително голямо разсейване – по западната половина на Черно море до Украйна, Турция и по река Дунав. Увеличаването на познанията ни за пространственото разпределение на този вид има значение за изучаване механизмите на разпространението на заразни и паразитни болести, за сигурността на полетите в авиацията, за опазването на редки и застрашени видове и пр.
Жълтокраката чайка не е застрашен вид и не влиза в обхвата на финансиране от национални и европейски програми. Нейното проучване се осъществява изцяло със средства на членовете на Групата за изучаване на чайките и с безкористните дарения на природолюбители, орнитолози и съмишленици. Досега схемата за набавяне на пръстени е следната: Българската орнитологическа централа (БОЦ-ИБЕИ-БАН) заявява пред EURING цветната схема, след което поръчва изработването им със събраната от дарителите сума. За по-ниска стойност на поръчката, пръстените се поръчват полуготови. Членовете на Групата за изучаване на чайките съвместно със сътрудници на Екологичната станция при резерват „Атанасовско езеро“- ИБЕИ-БАН ги доработват в съответната цилиндрична форма, което спестява почти 50% от стойността на пръстените.
В групата за изучаване на чайките е решено на всеки дарител да именуваме по една птица със съответния цветен и метален пръстен. При всяка регистрацията на персоналния пръстен се задължаваме да информираме собствения му дарител. Дарителската кампания продължава и през настоящата 2017 г.
Ако желаете да станете съпричастни на каузата за изучаване на чайките в България и кръстник на младо гларусче излюпено на остров Свети Иван, обърнете се към нашите организатори Ивайло Димчев – ivo178@abv.bg, Кирил Бедев – k_bedev@abv.bg и Боян Мичев – boyanmichev@abv.bg.
През 2016 година наши спонсори са били: Константин Вълчев – Бургас, Красимир Желев – Бургас, Атанас Христов – Бургас, Пенчо Георгиев – Бургас, Иван Янев – Бургас, Иван Табаков – Бургас, Николай Тодоров – Драгичево, Йовелина Бедева – Бургас, Стефан Браяновски – Бургас, Янко Янков – Котел, Виктор Василев – Шумен.
През 2017 г. спонсори са проф. Жан-Пиер Десци от Белгия, проф. Георг Гертнер от Австрия, инж. Зденек Вацлав, проф. Майя Стойнева, доц. Таню Мичев, Анастасия Профирова, д-р Виктор Василев, Владимир Младенов, Денис Филчев, Емилия Насур, Живко Момчев, Иван Янев, Илия Радев, Йовелина Бедева, Константин Вълчев, Константин Господинов, Крумислав Цеков, Красимир Желев, Мартин Маринов, Николай Величков, Николай Тодоров, Пенчо Георгиев, Ралица Иванова, Роман Узунов, Стефан Браяновски, Стефан Харалампиев, Тони Тодоров, Янко Янков.
През средата на юни предстои поредното 17-то опръстеняване на жълтокраката чайка, в което може да участват на свои разноски всички желаещи. Срокът за подаване на заявките е 5 юни до Кирил Бедев – k_bedev@abv.bg.