Опръстеняване на Larus michahellis на остров Свети Иван 2016

На 11 юни 2016 г. членове на Групата за изучаване на чайките в България проведе поредното седемнадесето опръстеняване на жълтоногата чайка Larus michahellis в най-голямата й гнездова колония на остров Свети Иван при Созопол. На левия крак на 310 млади птици бяха поставени сини пластмасови пръстени с бели надписи. На десния крак бяха сложени стандартни алуминиеви пръстени серия 5 с надпис „Bulgaria BAN SOFIA” и петцифрен номер.

В опръстеняването участваха специалисти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) – БАН и Екологичната станция при резервата „Атанасовско езеро“: Кирил Бедев, Боян Мичев, Константин Вълчев, Руси Иванов, Антон Ковачев, Таню Мичев, както и орнитолози от Англия (Милко Димитров) и Франция (François Chaib).
Опръстеняването на жълтоногата чайка в България се осъществява съвместно с Българската орнитологична централа – ИБЕИ и Екотан ЕООД. Пръстените са закупени с финансовата подкрепа на природолюбители и специалисти –орнитолози, на които изказваме нашата благодарност.
Досегашните резултати показват, че жълтоногата чайка скита по Черноморското крайбрежие както на север (Румъния и Украйна), така и на юг (Турция). Оказва се ,че тя навлиза и във вътрешността на България и по Дунава до Будапеща.
Ако можете да разчетете и/или да фотографирате чайки с цветни пръстени, изпратете данните (дата, място, номер и Вашето име) на следните адреси: ring.bgs@gmail.com; www.gullsbg.org. По този начин ще подпомогнете изучаването на пространственото разпределение на този вид в България, на Балканския полуостров и Мала Азия.

Снимки

 

 

 13403751_10209874064596259_1467599629522053086_o13417453_10209874063156223_3648927647655537666_n