Наблюдение на Черна рибарка Chlidonias niger

На 22 август и на 03 септември 2017 г.,  Зденек Хил е наблюдавал и заснел  две черни рибарки (Chlidonias niger) с цветни пръстени, бели с черни цифри и букви (88Y, 23Y), в местността Траката, в близост до Евксиноград.