Наблюдавана L. michahellis с цветен жълт пръстен

На 17,18,19,20, 24, 26, 28 и 29 август 2020 г. и на 01.09.2020 г., бе наблюдавана двегодишна птица L. michahellis с цветен жълт пръстен с черни букви (CH2C1) и с метален пръстен -C.ORNIT.BUCHARESROMANIA T100111 на плажа на Каварна.