За нас

Група за Изследване на Чайките в България” (ГИЧБ) сме хора обединени от общи интереси към птиците и в частност една малко проучена група, тази на чайките. Целенасоченото опръстеняване на чайки в България е започнато през 80-те години на миналия век от Кирил Бедев, който с екип опръстеняват над 80 млади птици. Обект на това първо опръстеняване е гнездящата популация на жълтоногата чайка по покривите на гр. Бургас

През 90-те години има няколко опита за опръстеняване на по-голям брой жълтоноги чайки в най-голямата колония на вида у нас намираща се на о-в Свети Иван, срещу гр. Созопол. След 2000 г. започва ежегодно опръстеняване на младите нелетящи птици на острова. Най-новата история на изследванията започва през 2011 г. със стартирането на схемата за цветно опръстеняване на жълтоногата чайка. От тогава ежегодно между 300 и 400 млади птици биват опръстенени с цветни (сини с бели символи) пръстени.