Интересно наблюдение

На паркинг в търговски център „Изгрев“ в гр. Бургас е наблюдавана двойка гларуси, които упорито три дни се опитват да изградят гнездо на покрив на паркиран микробус. Естествено в първия работен ден микробусът напусна паркинга и двойката решава да продължи да строи друго гнездо на покрив на съседен микробус, съответно и той напусна паркинга. След три дни двойката успешно изгражда гнездо на островче с хидрант на самия паркинг и на 12.04.2024 г. е снесено едно яйце. Все по-често гларусите загнездват на необичайни места в градска среда.

Три дни по-късно двойката се сдоби с второ яйце и женската птица упорито загнезди въпреки интензивното движение на хора и  автомобили. През този период двойката  надстрояваше гнездото основно с разпилени  по паркинга използвани мокри кърпички.