[:bg]Експедиция Свети Иван 2016[:]

[:bg]На 23 април 2016 г. беше проведено преброяване на гнездящите жълтокраки чайки (Larus michahellis) и средни корморани (Phalacrocorax aristotеlis) на остров Св. Иван при Созопол. То беше осъществено от членове на групата за изучаване на чайките в България: Руси Иванов, Константин Вълчев, Ивайло Димчев, Димо Чехларски, Боян Мичев, Йовелина Бедева и Кирил Бедев.

Получените резултати показват, че броят гнездящи  жълтокраки чайки на острова е между 850-1000 двойки. Гнездата са разположени основно в периферията на острова  в ивица до 30 метра от крайбрежните скали. Във вътрешността  му броят на гнездата е значително по-малък.

Беше установено също, че в над 70% от гнездата има полимерни битови отпадъци, като найлонови торбички, презервативи и най различни опаковки. Те са били погълнати от птиците и в последствие повърнати като погадки. Натрупването на полимерни отпадъци в гнездата става постепенно в процеса на  мътене.

За трета поредна година на остров Св. Петър гнезди средния корморан (Phalacrocopax  aristotilis), като всяка година броят им се увеличава. Регистрираните двойки са 40. Гнездата на средния корморан са разположени на скални тераси по крайбрежните скали  в непосредствена близост до гнездата на жълтокраките чайки. Между двата вида не се наблюдава антагонизъм. На този остров беше установено как двама възрастни събират гуано от кормораните и как две деца, събират яйца с кошница.

Тревожен факт е, че за поредна година част гнездата на островите Св. Иван Св. Петър  са ограбени. Яйцата се изземват за консумация в дните преди Великден. В недалечното  минало те са били чупени още на острова като незамътените са събирани в туби и са продавани на сладкарски  цехове. Най-пострадали са гнездата от колонията, разположени между двата пристана. В нея по-голямата част от люпилата са ограбени.

Събирането на яйца  нанася големи щети на птиците и е рисков фактор за здравето на хората. Контролът върху тази негативна практика би следвало да се засили от страна на РИОСВ-Бургас и община Созопол, още повече, че островите Св. Иван и Св.Петър са обявени за защитена местност със Заповед №1065 от 24.11.1993 г. (промяна в площта – увеличаване със Заповед №РД-855 от 07.11.2006, промяна в режима на дейностите със Заповед №РД-855 от 07.11.2006 г.). Необходимо е заповедта да бъде допълнена с текст, изрично забраняващ събирането на яйца от жълтокраки чайки, тъй като гнездовата им колония има голяма консервационна значимост, а видът  не е защитен по ЗБР.

 

Снимки[:en][foogallery id=“908″][:]