Двадесет и първо поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на остров Св. Иван – Созопол

На 13.06.2020 г. се проведе двадесет и първото последователно опръстеняване на малките на жълтокраката  чайка (Larus michahellis)  в най-голямата естествена колония на остров Св.Иван, край гр. Созопол. Участниците в експедицията, опръстениха 695 малки, излюпени през тази година, с комбинации от цветни и метални пръстени.

От 2000 г. досега, са опръстенени над 9 000 малки с алуминиеви и над 4 100 малки със сини пластмасови пръстени, с комбинация от бели букви и цифри.

Резултатите от експедицията показват, че броят на гнездящите жълтокраки чайки на острова е между 900-1100 двойки. Гнездата са разположени основно в периферията на острова в ивица до 30 метра от крайбрежните скали. Във вътрешността, броят на гнездата е значително по-малък, поради гъста и висока растителност. Гнездовата колония  на остров Св. Иван на (Larus michahellis), съставлява 99% от гнездящите двойки в естествени хабитати в България.  Многократно по-голяма е числеността на гнездящите двойки по покриви на жилищни сгради по Черноморското крайбрежие  и големите градове във вътрешността на страната.

За седма поредна година на  острова гнезди средния корморан (Phalacrocopax  aristotilis). Средният корморан пристъпва към гнездене два месеца по-рано от жълтокраката чайка, още в началото на февруари. Гнездата на средния корморан са разположени на скални тераси по крайбрежните скали  в непосредствена близост до гнездата на жълтокраките чайки. Между двата вида не се наблюдава антагонизъм.

На острова се намира единствената колония  в България на заека подземник (Oryctolagus cuniculus ). Видът е интродуциран през 60-те години на миналия век. Въпреки високата численост на острова, жълтокраката чайка не оказва негативно влияние върху колонията на заека подземник, а се наблюдава значителен ръст на неговата численост.

За период от двадесет и една години тази е първата година, в която гнездата на жълтокраките чайки в югозападната колония на остров Св. Иван не са ограбени. Яйцата се изземват за консумация в дните преди Великден. Този неочаквано добър резултат за съжаление не се дължи на повишаване на екологичната култура на хората, а на студеното и ветровито време и високи вълни, непозволяващи посещение на острова в дните преди Великден. Този факт е и причина за рекордния брой от 695 опръстенени птици.

По традиция на всички спонсори и участници в експедицията се именува млада птица с комбинация от цветен и метален пръстен. При наблюдение на персоналните номера, притежателят ще бъде своевременно уведомен за местонахождението им. Чрез опръстеняването е установено, че чайките живеят до 36 години.

С радост съобщаваме за разчетен по време на експедицията на персонален номер KF68 на Й. Бедева, поставен през 2017 г. Намерен бе и пръстен  номер  K8T5 на Д. Алварадо, поставен през 2019 г.

От получените резултати се наблюдава тенденция на мигриращите птици в посока север. Наблюдения на наши опръстенени птици имаме от Румъния, Украйна, Русия и Унгария.

Опръстеняването на малките на жълтокраката чайка, не би било възможно за осъществяване без безкористната помощ на нашите спонсори и участници в експедицията, на които сърдечно благодарим.

Пръстените за опръстеняването през 2020 г. са закупени с финансовата подкрепа на нашите дарители:

Дарител№ на цветен пръстен
1Аманда СанчесKC01
2АннаKC24
3Валентин КатранджиевKA64
4Валери ВраджалиевK6T1
5Васил ДимитровK6S2
6Веселина РайковаK6L2
7Виктор ВасилевKBN4
8Владимир МладеновK02Z
9Долорес АлварадоKC00
10Елка ВраджалиеваK6S1
11Зденек ВацлавKB44
12Ивелина УзуноваK9F3
13Йовелина БедеваK9D3
14Константин ГосподиновK9J2
15Кристиян ЯневKB65
16Кристияна ПетроваKC18
17Любомир ПрофировKB16
18Любомир ЦветковKB81
19Магдалена ВълчеваK9S2
20Маргарита ЯневаKB56
21Минко МаджаровK9V4
22Неда ВелковаK7D1
23Пенчо ГеоргиевKA80
24Ралица ГеоргиеваK32L
25Роман УзуновK9L5
26СамуилKN13
27Селяй МехмедKBS6
28СианаKN56
29Стефан БрояновскиK9A0
30Яна ВелковаK6B8

Участници в експедиция 2020 г.

Кирил Бедев, Ивайло Димчев, Десислава Стефанова, Боян Мичев, Владимир Младенов, Зденик Хил, Николай Величков, Антон Ковачев, Долорес Алварадо, Минко Маджаров, Димитър Георгиев, Аманда Санчес, Пенчо Георгиев, Калин Мостров, Светослав Стоянов,   Димитър Драганов.

В края на тази опръстенителна кампания стартираме дейността по набиране на средства за закупуване на цветни пръстени за следващата 2021 година.

Всички събрани суми ще се използват само за закупуване на цветни пръстени.