Предстои двадесето поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на остров Св. Иван-Созопол.

ГРУПА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧАЙКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Двадесето поредно опръстеняване на жълтокраката чайка на остров Св. Иван-Созопол.

Организатори: Група за изследване на чайките в България, полева екологична база „Атанасовско езеро“ ИБЕИ-БАН, Българска орнитологическа централа ИБЕИ-БАН.

 

През 2019 г. се навършат 20 години последователно опръстеняване на малките на жълтокраката  чайка в най-голямата естествена колония на остров Св.Иван, край гр. Созопол.

От 2000 г. досега са опръстенени над 8 000 малки с алуминиеви и над 3 000 малки със сини пластмасови пръстени с комбинация от бели букви и цифри. В рамките на дейността бяха поставени и първите крилометки на чайки в България.

Предварителните резултати показват тенденциозно разсейване – по западната половина на Черно море до Румъния, Украйна и по река Дунав. Значително по-малко са регистрациите по Турското крайбрежие на Черно море. Получените резултати задълбочават познанията ни за пространственото разпределение на този вид, за механизмите на разпространението на заразни и паразитни болести, за сигурността на полетите в авиацията, за опазването на редки и застрашени видове.

Предстои анализ на събраните данни и публикуване на научна статия.

От три години, съвместно с чайките, на острова гнезди с прогресираща численост средният (качулат) корморан. Съжителството на двата колониално гнездящи вида е обект на продължаващи в бъдеще изследвания.

Всичко това стана възможно благодарение на десетките участници в опръстенителните кампании и безкористните спонсори. На всички Вас сърдечно благодарим за усилията и средствата, без които тези дейности не биха били осъществими.

Набавянето на пръстените става със съдействието на Българската орнитологическа централа (БОЦ-ИБЕЙ-БАН). Заявява се пред ЕУРИНГ цветната схема, след което се поръчва изработването им със събраната от дарителите сума. За по-ниска стойност на поръчката, пръстените се заявяват ненавити. Членовете на Групата за изучаване на чайките и полева екологична станция „Атанасовско езеро“ ИБЕИ-БАН ги доработват в съответната цилиндрична форма. Това спестява почти 50% от стойността на пръстените.

Всички средства за транспорт до местата на опръстеняване, както и положения труд  се поемат от участниците.

Жълтокраката чайка не е застрашен вид и не влиза в обхвата на финансиране на редица фондации и европейски програми. Поради това средствата са събирани от дарители и са изразходвани само за закупуване на цветни пръстени.

През 2019 г. наши спонсори са:

Яна Велкова – София, Неда Велкова – София, Мартин – София, Мартин Маринов – София, Зденек Вацлав – Варна, Роман Узунов – Равда, Кирил Бедев – Бургас, Ивайло Райков – Варна, Минко Маджаров – Варна, Димитър Георгиев – Варна, Светослав Стоянов – Шумен, Димитър Димитров – Шумен, Магдалена Вълчева – София, Маргарита Митрева – София, Петър Враджалиев – София, Владимир Младенов – Бургас, Ралица Георгиева – Бургас,Константин Вълчев – Бургас, Красимир Желев – Бургас, Пенчо Георгиев – Бургас, Йовелина Бедева – Бургас, Стефан Браяновски – Бургас, Янко Янков – Котел, док.Виктор Василев – Шумен, Николай Величков – Шумен.

Юбилейната 20 поредна експедиция за опръстеняване с цветни пръстени на малките на жълтокраката чайка посвещаваме на тримата големи  български  учени орнитолози, напуснали без време този свят през 2018 г., оставили след себе си множество научни публикации, създали свои школи от последователи орнитолози и природолюбители.

  • Доц. дбн. Таню Манев Мичев – многократно участвал в опръстенителните експедиции на остров Св. Иван. През юни 2018 г. бе сред нас при опръстеняването и разчитането на пръстени. Благодарение на Таню бе осигурено първото финансиране и закупуване на цветни пръстени, с които стартирахме опръстеняването на чайки в България през 2013 г.
  • Проф.дбн. Димитър Николов Нанкинов – дългогодишен ръководител на Българска орнитологическа централа – ИБЕИ- БАН.
  • Доц. дбн. Антон Даракчиев – дългогодишен преподавател по орнитология в Пловдивския университет.

Тази година опръстеняването предвиждаме за 08.06.2019 г. събота, при подходящи атмосферни условия. При силен вятър, валеж и бурно вълнение отлагаме експедицията за първия подходящ ден, след тази дата.

Сборен пункт е пристанището на гр. Созопол в 7:30 ч. Всеки да носи минимум 2 литра вода на човек, шапка или каска. До острова и обратно се придвижваме с лодка. Цената е 10-15 лева на човек. Препоръчително е да носите стари дрехи и дълги панталони. Островът и тази година е обрасъл с високи магарешки тръни, което ще затрудни нашата работа.

Инструктажът за безопасност и поставяне на пръстените ще се извърши на острова.

Надяваме се да се видим на острова с добро настроение и с незабравими спомени от дейността ни.

С добри пожелания и благодарности от Групата за изследване на чайките в БЪЛГАРИЯ.