Дарители

ГРУПА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧАЙКИТЕ В БЪЛГАРИЯ: ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ 2017 Г.

На 11 юни 2016 г. за пета поредна година беше извършено опръстеняване с цветни пръстени  на жълтокраката чайка Larus michahellis в България. На 310 малки (juv.) птици бяха поставени сини пластмасови и стандартни алуминиеви пръстени. От 2000 г. досега са опръстенени общо 7 000 малки с алуминиеви и над 2 000 малки със сини пластмасови пръстени с комбинация от бели букви и цифри. Предварителните резултати показват относително голямо разсейване – по западната половина на Черно море до Украйна и по река Дунав. Увеличаването на познанията ни за пространственото разпределение на този вид има значение за изучаване механизмите на разпространението на заразни и паразитни болести, за сигурността на полетите в авиацията, за опазването на редки и застрашени видове и пр.

Това мащабно проучване е възможно благодарение на безкористните дарения на природолюбители, орнитолози и съмишленици. Жълтокраката чайка не е застрашен вид и не влиза в обхвата на финансиране на редица фондации и европейски програми. Разговорите, водени с  представителите на различни проекти, финансирани по европейски, регионални и национални програми на територията на България за частично набавяне на средства досега са останали без положителен резултат. Поради това средствата са събирани от дарители и са изразходвани само за закупуване на цветни пръстени.

Досега схемата за набавяне на пръстени е следната: Българската орнитологическа централа (БОЦ-ИБЕИ-БАН) заявява пред EURING цветната схема, след което поръчва изработването им със събраната от дарителите  сума, която трябва да бъде не по-малка от 600 лева.

За по-ниска стойност на поръчката, пръстените  се заявяват ненавити. Членовете на Групата за изучаване на чайките ги доработват в съответната цилиндрична форма. Това спестява почти 50% от стойността на пръстените.

Всички средства за транспорт до местата на опръстеняване както и положения труд  се поемат от участниците.

Досега събраните суми за цветни пръстени от отделните дарители са от 20 до 100 лева.

В групата за изучаване на чайките бе взето решение на  всеки дарител да именуваме по една птица със съответния цветен и метален пръстен. При всяка регистрацията на персоналния пръстен се задължаваме да информираме  собствения му дарител. За отбелязване е факта, че най дълго регистрираната чайка с метален пръстен е 36 години. Тази инициатива ще продължим и през следващите години.  За това стартираме дарителска кампания 2017 г.

Ако желаете да станете съпричастни  на каузата за изучаване на чайките в България  и кръстник на гордо младо гларусче излюпено на остров Свети Иван  обърнете се към нашите организатори  Ивайло Димчев – ivo178@abv.bg , Кирил Бедев –  k_bedev@abv.bg и Боян Мичев – boyanmichev@abv.bg

През 2016 година наши спонсори са:

Константин Вълчев – Бургас, Красимир Желев – Бургас, Атанас Христов – Бургас, Пенчо Георгиев – Бургас, Иван Янев – Бургас, Иван Табаков – Бургас, Николай Тодоров – Драгичево, Йовелина Бедева – Бургас, Стефан Браяновски – Бургас, Янко Янков – Котел, Виктор Василев – Шумен.

 

Серия Метален пръстен Цветен пръстен Дарител
5 79324 K 24 Z Константин Вълчев
5 79325 K 25 Z Красимир Желев
5 79326 K 26 Z Атанас Христов
5 79327 K 27 Z Пенчо Георгиев
5 79328 K 28 Z Иван Янев
5 79329 K 29 Z Иван Табаков
5 79330 K 30 Z Николай Тодоров
5 79331 K 31 Z Йовелина Бедева
5 79332 K 32 Z Янко Янков
5 79333 K 33 Z Виктор Василев
5 79334 K 34 Z Д-р Невена Камбурова
5 79335 K 35 Z Д-р Милена Павлова
5 79336 K 36 Z Стефан Браяновски

На всички наши  дарители изказваме сърдечна благодарност.

За повече информация следете нашата интернет страница http://gullsbg.org/